भगवतिमार्इ गाउँपालिका दैलेखका अध्यक्ष भन्नु हुन्छ…

भगवतिमार्इ गाउँपालिका दैलेखका अध्यक्ष दानबहादुर थापा भन्नु हुन्छ गाउँपालिकालार्इ समृद्द बनाउने मेरा योजना यस्ता छन् ।